SPELREGLER:

Dom följande reglerna gäller för samtliga Gladiatus servrar.
Om du tycker att du blivit straffad orättvist, välnligen kontakta supporten via http://support.se.gladiatus.gameforge.com
Vänligen notera app på grund av dataskyddet kan vi bara diskutera förfrågningar och klagomål gällande specifika konton enbart med ägaren för att bekräfta validiteten.

1. Multikonton & Delad IP

Varje spelare får lov att ha flera konton på en och samma server. Dessa måste erkännas för oss genom att använda den inbyggda spelfunktionen. Samma funktion måste användas om flera spelare har åtkomst till spelet från samma IP adress. Multikonton och spelare som delar en IP adress får genast restriktioner, och att försöka kringgå dessa begränsningar via andra spelare är inte tillåtet.

2. Konto Delning

Du får inte dela dina inloggningsuppgifter med andra spelare.

3. Utnyttjandet av Buggar

Att utnyttja och använda buggar och/eller programmeringsfel är strikt förbjudet. Om en spelare upptäcker en bugg, är denne skyldig att informera spelsupporten omedelbart.

4. Bottar och Script

Att använda programvara eller script för at få en fördel på andra spelares bekostnad är inte tillåtet. Detta inkluderar användandet av bottar, macron och andra automatiserade script.

5. Hot i Verkliga livet

Uttryckliga avsikter att skada någon annan person (användare, gruppmedlemmar eller Gameforges representanter) är strängt förbjudet.

6. Innehåll

Följande innehåll är inte tillåtet på några Gladiatusrelaterade plattformar:

  • förolämpningar (detta inkluderar både tydlig och maskerat språk i profiler, namn, meddelanden, nyheter, guild namn, guild profiler etc.) och olämpligt beteende mot andra människor
  • politiska eller religiösa åsikter, pornografiska, rasistiska eller extremistiska åsikter och uttryck av alla slag
  • spam och reklam för icke-Gameforge relaterade företag/organisationer eller webbplatser
Språk - Svenska är det officiella språket på se.gladiatus.gameforge.com, men vi tolererar även Engelska.

Att härma en anställd (Community Team medlem eller Gameforge anställd) att skriva falsk information eller hota andra användare med sanktioner är förbjudet.

7. Villkor and Krav

Dom allmänna villkoren och kraven kompletteras av dessa regler och måste följas.